logo

Zajęcia terapeutyczne metodą Feuersteina Instrumental Enrichment

Metoda ta poprzez wolne od treści instrumenty rozwija funkcje poznawcze za pomocą MLE (uczenie przez mediację). Według Feuersteina uczenie się przez mediację uczy dzieci koncentracji i samodzielnego rozumowania co pozwala na stałe podnoszenie efektywności. Metoda adresowana jest też do pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Czytaj więcej>>