logo

Trening Koncentracji Uwagi

Trening Koncentracji Uwagi przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, którym problem ze skupieniem się utrudnia naukę i radzenie sobie w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie oprócz koncentracji uwagi mogą także rozwijać takie funkcje, jak: pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną oraz percepcję słuchową. Mają też szansę na nauczenie się pokonywania swoich słabości i trenowanie tak cennych umiejętności, jak: cierpliwość, wytrwałość, poczucie humoru oraz panowanie nad swoimi emocjami

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają półtorej godziny zegarowej. pełny cykl obejmuje 8 spotkań. Czytaj więcej>>