logo

Jak pomóc rodzeństwu dobrze żyć ze sobą?

Warsztat poprowadzi Katarzyna Szałajska-Bednarz - psycholog pracujący w naszej Poradni. Tematyka tych spotkań dotyczy wzajemnej akceptacji rodzeństwa, komunikacji, poczucia sprawiedliwości, podziału ról w rodzinie, itp. Inspiracja do tych spotkań pochodzi z książki „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością” autorek: Adele Faber i Elaine Mazlish oraz z doświadczeń w pracy z rodzicami mającymi więcej niż jedno dziecko. Ważne jest, aby nie ulegać kulturowym stereotypom, że np. rodzeństwo musi się nie lubić, albo, że rywalizacja w rodzeństwie jest czymś prawidłowym.