logo

29 listopada 2017r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie Pani Anna Krawiec podpisała z Panią dr hab. prof. CB Aleksandrą Żukrowską, Rektorem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, porozumienie dotyczące nawiązania współpracy. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia Sygnatariuszy, potencjał, dorobek oraz wyzwania wynikające z potrzeby budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, współpraca wydaje się celowa i służąca dobru obu stron. W konsekwencji, dzięki praktykom, wizytom studyjnym, zajęciom warsztatowym przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i umiejętności studentów – przyszłych pedagogów.