logo

Sprawozdanie z realizacji „Treningu Ortograficznego” 13 - 17 luty 2017

W okresie od 13 do 17 lutego 2017 roku w tut. Poradni realizowaliśmy warsztaty „Treningu Ortograficznego”. W zajęciach brało udział 4. uczniów goleniowskich szkół podstawowych - 3. z klasy VI i 1. z klasy V. Uczestnicy tegorocznej edycji stanowili grupę bardzo zróżnicowaną pod względem posiadanej wiedzy w zakresie reguł pisowni polskiej, prezentowali też różne cechy temperamentalne - pracowali w różnym tempie, różnie skupiali uwagę, różnie reagowali na trudności. Mimo różnic pracowali z zaangażowaniem, a nawet dużym poświeceniem, nie zniechęcali się trudnościami. Zajęcia obserwowała studentka magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, P. Ola Żurawska. Aktywnie włączyła się w realizację programu, przeprowadziła z dziećmi kilka interesujących zabaw ortograficznych.Program warsztatów zrealizowany został w pełnym zakresie. Dzieci wyposażone zostały w pomoce do samodzielnej pracy nad poprawnym pisaniem. Zachęcono ich do dalszego doskonalenia poprawności pisania z wykorzystaniem zebranych materiałów, zwłaszcza samodzielnie opracowanych map umysłowych z zasadami ortograficznymi oraz „List” wyrazów z trudnościami ortograficznymi o nieuzasadnionej pisowni.