logo

PEDAGODZY SZKOLNI, NAUCZYCIELE ORAZ INNE OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY I WSPARCIA

Mogą korzystać z usług Poradni w zakresie:

  • Psychoedukacja dla nauczycieli przedszkoli
  • Psychoedukacja dla nauczycieli dotycząca pracy z dzieckiem zdolnym
  • Zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
  • Porady, konsultacje, udział w radach pedagogicznych, spotkaniach itp.
  • Nowoczesne metody uczenia – zajęcia dla nauczycieli
  • „Kontakt pomocny” - w ustalonych godzinach Poradni
  • Edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień, trudności w nauce i zachowaniu – dla różnych grup społecznych
  • Doradztwo dotyczące użytkowania aparatów  słuchowych